Program

 

Mestni Detektivi Ljubljanski - program

Spoznavanje in odkrivanje Ljubljane, njenih posebnosti in znamenitosti skozi pozorno opazovanje in poslušanje opisov. Začasno bomo detektivi in prišli do odgovorov na zanimiva vprašanja. Dobra poznavalka Ljubljane bo na posebno zanimiv način odkrivala znane in manj znane posebnosti in značilnosti Ljubljane iz različnih obdobij. Mestno jedro bo razkrivalo zgodbe in vas vodilo skozi dolgo in pestro lokalno zgodovino in današnji čas. .

 

Ljubljana City Detectives Tour

Discovering and revealing of Ljubljana and its special features and attractions through careful listening, observation and cooperation with a guide, an expert of the city that will lead you in a particularly interesting way in Ljubljana.The city core will reveal stories and guide you through diverse local history and today’s time. .

 
 

Gradski Detektivi u Ljubljani

Upoznavanje i otkrivanje Ljubljane, njezinih posebnosti i zanimljivosti sa pažljivim slušanjem, promatranjem i suradnjom s vodičem, dobrom poznavateljicom grada će vas na posebno zanimljiv način voditi po Ljubljani. Gradska jezgra će otkriti priče i voditi vas kroz raznoliku lokalnu povijest i današnje vrijeme. .